Mijn profiel

Enabling Digital Transformation in Government | Blogger | Trainer Supplier Management & Ethics | Rowing | Cycling | Mont Ventoux | Genealogy

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ~ Albert Einstein
MVDF-16-05-08-187-s
Ik ben gefas­cineerd door de mogel­ijkhe­den die ICT biedt voor mensen, bedrijven en overheid. ICT is een aanjager voor innovatie en economische groei. Het kan een belan­grijke bijdrage leveren om onze samen­leving slimmer, gezonder, socialer, veiliger en duurzamer te maken. ICT en oplossing voor maats­chapp­elijke thema’s raken steeds meer in elkaar verweven. In mijn werk ben ik nauw betrokken bij ICT ontwi­kkeli­ngen binnen de overheid. Overh­eidsp­rojec­ten waaraan ik heb meegewerkt zijn o.a. operatie comptabel bestel, brute­ringp­roject wonin­gmarkt, euro imple­menta­tie overheid en P-direkt. Deze ervaringen zijn voor mij belan­grijke refer­entie­kaders voor advisering en diens­tverl­ening over de toekomst van onze overheid. De overheid staat continu voor de taak met minder mensen meer kwaliteit te leveren. ICT is daarvoor belan­grijk, maar wel onder­steun­end. Essentieel voor een succe­svolle veran­dering zijn een heldere business case, smart-doelstellingen en regie­voering door de overh­eidsi­nstan­tie. Pas als dit is ingevuld, kan ICT de veran­derin­gen op een goede manier onder­steun­en. ICT is ook van groot belang om de coörd­inati­ekosten te verlagen. Met behulp van inter­nette­chnol­ogie kan informatie tijd- en plaat­sonaf­hanke­lijk op grote afstand zonder verlies aan kwaliteit gecom­munic­eerd, opgeslagen en bewerkt worden. ICT verlegt de processen en informatie naar de eindg­ebrui­ker: de mensen en de bedrijven. Dit leidt tot versc­huiving en vervaging van de grenzen tussen de samen­leving en private en publieke organ­isati­es.

Mijn kennis en ervaring deel ik graag op WordPressiBestuur, LinkedIn en Twitter.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.